presis, målrettet & lokal markedsføring

digitalt byrå med fokus på automatisering

Norske annonsører står overfor store endringer i tiden som kommer. Fremover må man tilegne seg ny kompetanse for å mestre de mulighetene som finnes. Selvbetjente løsninger for kjøp på tvers av kanaler, databerikelse og innsamling av data har blitt helt avgjørende i dagens mediebilde. Som et nyetablert uavhengig mediebyrå har vi tilgang til alle de nye teknologiene, og har tilpasset vår arbeidsmetodikk til å effektivisere gjennom automatisering. Det skal komme våre kunder til gode.

VÅR ARBEIDSPROSESS

 • Forretningsmål

  Bedriftsmål

  oppstart og målsetting
  Hva er målet eller målene til bedriften din? Hvordan kan vi spore målene både online og offline, samt beregne en verdi for alle mål som blir gjennomført? Mye tid og markedsføringsmidler vil gå tapt hvis du ikke kan svare på disse enkle spørsmålene. 

  Det er nettopp derfor vi starter med å sammen besvare disse spørsmålene. Jo mer innsikt vi får om deres bedrift og deres kunder, desto bedre forutsetninger har vi sammen for å gjøre en god jobb.
 • Bedriftsmål

  Målgruppe og kanaler

  Innsikt og segmenter
  Hvem er målgruppen til bedriften din og hvordan når vi dem? 

  For å velge de rette markedsføringskanalene er det helt nødvendig med en klart definert målgruppe. Med bred erfaring og markedets beste verktøy hjelper vi deg med å nå aktuelle målgrupper på en kostnadseffektiv måte. 
 • Automatisering

  Maskin og menneske
  Overlat de gjentakende øvelsene og rutinene til en datamaskin som kan gjøre det raskere, oftere og bedre døgnet rundt. Slik sparer dere både tid og penger som kan brukes på mer nyttige oppgaver og andre former for verdiskapning.

  Det er her Hensikts skreddersydde tekniske løsninger kommer inn, kombinert med våre kreative hoder og analyseferdigheter. Sammen løfter vi markedsføringen til et nytt nivå.
 • Rapportering

  Konstant læring er avgjørende
  Rapportering er viktig, men kun hvis man faktisk bruker det man lærer videre i prosessen.

  Vi ønsker at våre kunder skal være delaktige i markedsføringen. Derfor vil vi alltid ha et mål om å ha dashboards tilgjengelig så man hver dag kan følge med på sine aktiviteter. Vi har stor tro på at annonsøren kjenner sine kunder best, så et samarbeid om læring er noe vi alltid vil strekke oss etter.

Nyheter

Hensikt 
Karl Johans gate 20, 0159 Oslo

Tlf. +47 911 71 325
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.