Er vi klare for 5G samfunnet?

Er vi klare for 5G samfunnet?

Hensikt var på plass når Telenor inviterte til “Status Teknologi - Norge 2018”, hvor spørsmålet om vi var klare for 5G-samfunnet ble diskusjonstemaet.

På talerstolen fikk vi høre konserndirektør Sigve Brekke fortelle om norsk innovasjon på flere områder, og trakk spesielt frem et nytt oppdrettsanlegg ute på havet. Her svømmer det 1,2 millioner fisk rundt 20.000 sensorer som på (kort) sikt skal gjøre anlegget selvdrevet uten at mennesker må være på plass. Dette er også et viktig tiltak mot å bevare kysten mot lakselus som dreper villfisken langs kysten.

Statsminister Erna Solberg var neste kvinne på scenen hvor hun snakket varmt om effektivisering i offentlig sektor, og gjorde publikum oppmerksomme på at det også finnes noen utfordringer. Hun avsluttet med at vi faktisk er godt rustet for utviklingen i Norge - og at regjeringen, etter beste evne,  skal sørge for gode rammebetingelser for innovasjon og nytenkning i privat sektor. Hun mener dette også vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor, som vi er helt avhengige av i årene fremover.

erna

 

Men hva er egentlig 5G?

Vi nærmer oss altså femte generasjons mobilnett, og dette skiftet har kommet omtrent hvert tiende år. 3G åpnet for datatrafikk og bruksområder for mobiltelefonen, men var ikke tilpasset revolusjonen som iPhone medførte for datatrafikken i 2007. 4G ble derfor et mer dedikert datanettverk som fikk smarttelefonene til å skinne. Siden teknologien hele tiden forbedres, er vi altså avhengige av at nettverket også forbedres.

Det er flere ting som er unikt med 5G - som gjør at det vil ha en innvirkning på samfunnet og utviklingen rundt oss;

  • Skivedelt nettverk
    • Dette betyr i praksis at tjenester med svært ulike behov, som helsetjenester, industriområder og soner for autonome kjøretøy får sine egne nettverk tilpasset deres behov - uten at de går på bekostning av hverandre. Til tross for at dette er litt komplisert - vil vi påstå at dette er det helt unike med 5G.
  • Ekstremt lave forsinkelser
    • For at man skal kunne utføre oppgaver lynraskt, f.eks når autonome biler havner i situasjoner hvor sensorer oppfatter en mulig kollisjon - eller operasjoner over kontinenter innen helse, vil det  være mulig å agere raskt nok når forsinkelsen bare er nede i 1 ms (Til sammenlikning har 4G rundt 25ms).
  • Høye hastigheter
    • Bortsett fra behovet for å øke datatrafikk-hastigheten for strømmetjenester og andre kommersielle tjenester - vil disse hastighetene gjøre det mulig å gjøre avanserte funksjoner og operasjoner i “skyen” fordi data ikke trenger å lagres lokalt. 5G vil altså muliggjøre nye bruksområder for teknologiene vi allerede har, og være nødvendig for å ta i bruk teknologien man forventer vil komme.Ketil Solvik Olsen viser at første 5G-testen nådde en hastighet på 71 gigabyte i sekundet.At 5G vil ha store innvirkninger på samfunnet er derimot noe ikke alle helt kan begripe - men teknologien er uten tvil ytterligere et steg mot et trådløst samfunn. Sigve Brekke kunne blant annet fortelle oss at vi i dag har 1 million smarte enheter tilkoblet nettet bare i Norge, men at Telenor har 13 millioner internasjonalt. Dette gjør ifølge Brekke Telenor til en av de selskapene som har kommet lengst innenfor “Internet of Things”.

Innen kritiske funksjoner som helse, nødtjenester og transport er man helt avhengige av trygghet og en nulltoleranse for utfall, feil og forsinkelser. Skivedelt nettverk kombinert med lave forsinkelser gjør dette mulig.


Når kommer 5G?

Fra start vil 5G bygges gradvis på toppen av 4G-nettet. Vi kan lese i heftet som ble utdelt at 5G-teknologien standardiseres i to faser, i 2018 og 2019 med godkjenning internasjonalt i 2020. Derimot er det vanskelig å fastslå når 5G blir allment tilgjengelig. Det man kan fastslå  er at 4G har en lang fremtid og at 5G kommer neppe overalt med det første. Det vil bygges der det er mest bruk for det, og gradvis utvides. Derimot er det viktig å presisere at 5G ikke er en teknologi, men en standard som beskriver krav til hvilke egenskaper og teknologier som må tas i bruk for å kvalifisere til å kalles 5G.

5G blir bygget på 4G nettet, og vil gradvis utvides frem mot 2020.

 

Hvordan vil vi som forbrukere oppleve 5G?

I det store og det hele, vil ikke den generelle forbruker merke en enorm forskjell på kort sikt. Derimot vil bedrifter og husstander uten fiber-nett på relativt kort sikt få et tilbud som er bra tilrettelagt for fast bredbåndsaksess med gode hastigheter som dekker behovet vi har i dag. Man vil bedre kunne utnytte den tilgjengelige hastigheten - men kanskje viktigst den forbedrede sikkerheten rundt overføring av data. Her har vi som et samfunn fortsatt en lang vei å gå da Telenor oppgir at 42% av befolkningen mener at digitalisering gjør samfunnet mindre trygt, og det er noe Telenor og andre telekom-operatører som tilbyr overføring av datatrafikk må ta veldig seriøst.

 

Beskyttelse av det som er sårbart

Vi blir gjort oppmerksomme på i heftet at når alt kobles på nett, så øker behovet for å styrke sikkerheten. I en fersk landsrepresentativ undersøkelse gjort av Kantar TNS som ble gjennomført for Telenor, svarer majoriteten at teknologiutviklingen har en positiv effekt på norsk økonomi og arbeidsliv. Samtidig frykter som nevnt mer enn fire av ti at digitaliseringen skaper et mer utrygt samfunn.

Dette var også et tema i paneldebatten, hvor Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ga honnør til regjeringen for å ha en fremoverlent fremtoning knyttet til utvikling og teknologi - men påpekte helt korrekt at hele stortinget har spilt fallitt for personvern og sikkerhet knyttet til data.

Fra Venstre: Ordstyrer Fredrik Gierløff (Telenor) leder debatten mellom Torstein Tvedt Solberg (AP), Henrik Asheim (H), Hege Skryseth (Kongsberg Digital), Rolf Assev (StartupLab), Heidi Austlid (IKT-Norge) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Dette er også noe vi som markedsførere og annonsører må være svært bevisste på, og faktisk blir tvunget til å ta seriøst nå som GDPR sitt inntog kommer fra 27. Mai. Det får bli tema for en annen artikkel - men Hensikt sammen med Oslo Technology Consulting og Conzentio har hatt dette på agendaen siden 2016. Dersom din bedrift ikke har startet prosessen med å kartlegge hvordan man må håndtere personsensitiv data i nær fremtid - og kan vise til full kontroll på dette området, vil man oppleve store utfordringer i årene som kommer.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan den nye personvernloven påvirker oss alle fra 27. mai!

Kilde: Status Teknologi - Norge 2018 av Telenor.

Hensikt 
Karl Johans gate 20, 0159 Oslo

Tlf. +47 911 71 325
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.