• Vi har gitt råd siden før Facebook

Rådgivning

Hvem spør du når du skal velge mellom en annonse i avis eller en på Facebook? Kanskje det ikke bør være enten eller?

 

Markedsrådgivning til bedrifter i alle størrelser

De fleste ser verdien av noen å sparre med når viktige beslutninger skal tas. I større bedrifter så har man gjerne en markedsavdeling med mange ansatte og mulighetene for å sparrer med andre hver dag er stor. Men hvordan er det for en mindre bedrift hvor mange roller ofte er samlet i en person, hvem sparrer man med da? Vi i Hensikt tar denne utfordringen på alvor og tilbyr derfor rådgiving og sparring til våre kunder i hverdagen. Vi er en stor markedsavdeling med spesialister på de aller fleste områder innenfor markedsføring. Dette gjør oss til en av de mest verdifulle sparringspartnerne du kan få. 

Når vi jobber med rådgivning så handler det ofte om å hjelpe kundene å finne sine målgrupper, medieplanlegging, årshjul for innholdsproduksjon og budsjettallokering. Mange gjør disse tingene i større og mindre grad, men for å få mest mulig effekt ut av markedsbudsjettene er det viktig å ha en strukturert plan for hvordan vi skal prioritere innsatsen i riktig rekkefølge. Vi i Hensikt har flinke rådgivere som har utarbeidet verktøy for å hjelpe kundene gjennom en slik prosess steg for steg. På den måten så vet vi hvem som skal gjøre hva til hvilken tid, og det forenkler markedsarbeidet betydelig. 
 

Fra strategi til konkrete planer

Vi må ha mål for det vi gjør. For å vite om vi har lykkes med markedsføringen er vi avhengig av å sette mål. Vi trenger overordnede mål, hva skal bedriften omsette for, skal vi se en endring i markedsandel eller skal vi utvide kundegruppen til nye markeder for å tiltrekke oss nye kundegrupper. Det overordnede målet for bedriften må styre målene for markedsføringen. Fra strategiarbeidet så vet vi hvor vi skal og hovedtrekkene i hvordan vi skal komme oss dit. Når strategien er lagt så er vi klare til å ta fatt på medieplanleggingen. Hvor skal vi finne målgruppen, hvilket budskap skal vi nå dem med og hvordan skal vi måle suksess? Dette er alle ting vi legger til grunn når vi skal legge planer sammen med våre kunder.

Vår erfaring viser at det å ha strukturerte planer for hva man skal gjøre til hvilken tid, og hvordan man skal måle forskjellige aktiviteter er nøkkelen til å lykkes. Et årshjul med aktiviteter hjelper oss til å planlegge i god tid. Da vil det ikke være tvil om hvem som skal gjøre hva, når. Annonser blir produsert i god tid, innhold skrevet og publisert når det skal, annonsekonto for søk er alltid oppdatert og kampanjene på alle flater lanseres når de skal. Med god planlegging og prosjektledelse så blir det færre feil, og man utnytter budsjettene så godt det lar seg gjøre.
 

Prøve og feile

Det at man har en god plan for å unngå feil, betyr ikke at man ikke skal feile. Hvis man ikke gjør feil, så lærer man også veldig lite. Med andre ord så ønsker vi å feile kontrollert hver gang vi gjør aktiviteter for våre kunder. Vi vet som regel mye om hva som fungerer, grunnmuren i planen vår skal basere seg på det vi “vet” fungerer. Men, en liten del av budsjettet vil vi alltid forsøke å bruke på noe vi ikke vet svaret på. På den måten finner vi stadig ut nye ting som fungerer, og nye ting som ikke fungerer. Ved strukturert testing vil vi sannsynligvis ikke gjøre samme feil to ganger, og hele tiden lære nye ting som fungerer. Igjen for å få mest mulig ut av markedsbudsjettene.
 

Rapportere

For å vite hva som fungerer og ikke fungerer, så må vi ha gode rapporter. Disse kan ikke komme når kampanjen er ferdig, da er det for sent. Vi kan naturligvis lære av statiske historiske data, men da lærer vi bare fra gang til gang, ikke underveis. Vi jobber nesten utelukkende med live dashboards, slik at vi og kunden har tilgang til å se hva som skjer til enhver tid. På denne måten justerer vi aktivitetene underveis og fanger tidlig opp om ting fungerer eller ikke. Rapportene inneholder de viktigste KPI-ene for hver aktivitet, derfor er det enkelt for alle involverte å oppdage forbedringspotensial.
 

Evaluere

For å få mest mulig effekt av markedsføringen er vi avhengige av å evaluere kontinuerlig. I tillegg vil vi alltid gjøre en evaluering når en aktivitet er ferdig, for å se om optimaliseringen vi har gjort underveis har hatt ønsket effekt og om vi har nådd aktivitetens overordnede mål. Denne rapporteringen vil være første steg i planleggingen av neste aktivitet. Nå vet vi enda mer om hva som fungerer og ikke, slik at vi kan legge til nye elementer i de faste aktivitetene, samtidig som vi bringer inn nye hypoteser som vi skal teste i neste aktivitet.

"Å være sparringpartner for små og store kunder er det mest givende jeg gjør i min jobb"

Christian Mevold
Rådgiver - Hensikt

Analyse og Strategi

Norske annonsører står overfor store endringer i tiden som kommer. Fremover må man tilegne seg ny kompetanse for å mestre de mulighetene som finnes. Selvbetjente løsninger for kjøp på tvers av kanaler, databerikelse og innsamling av data har blitt helt avgjørende i dagens mediebilde.

Hensikt har jobbet med rådgivning siden 1997

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere?

Kontakt din lokale rådgiver:

Kontakt

E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
T: +47 911 71 325
A: Karl Johans gate 20, 0159 Oslo

Google Partner